Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU VE YARIŞMA BAŞVURU TAAHHÜTNAMESİ

MADDE 1 - TARAFLAR VE KONU:
1.1. İşbu önbilgilendirme formu ve yarışma başvuru taahhütnamesinin konusu, tarafların 6502
sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun – Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili
mevzuat hükümleri uyarınca https://www.missturkey.com.tr/ internet sayfası üzerinden başvuru
yapan kişi (bundan sonra Başvurucu olareak anılacaktır.) ile C.İ.K. PRODÜKSIYON TICARET
LIMITED ŞIRKETI arasındaki mesafeli sözleşmeye ilişkin bilgilendirilmesidir.

MADDE 2 - SATICI - ORGANİZATÖR BİLGİLERİ:
Unvanı: C.İ.K. PRODÜKSIYON TICARET LIMITED ŞIRKETI
Adresi: Garaj Sokak Andsoy Apartmanı No:4/6 Şişli/İstanbul
Mersis No: 0195003006900014
Telefon: 0212 266 21 85
Faks:
Email: mail@missturkey.com.tr

MADDE 3 - BAŞVURUCU BİLGİLERİ:
Adı/Soyadı/Ünvanı:
Adresi :
Telefon:
Faks:
Email:

MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU MAL VE HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ VE
FİYATI (KDV DAHİL):
4.1. Malın/Ürünün/Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış
bedeli, ödeme şekli) aşağıda belirtildiği gibidir.

Başvurucu, başvuru sayfasında bulunan banka havale veya kredi kartı ödeme seçenekleriyle,
fatura karşılığı olarak 300,00-TL (KDV dahil) karşılığında MISS TURKEY güzellik yarışmasına
başvuruda bulunmuş olacaklardır.
MADDE 5 - TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
5.1. Başvurucu, başvuru esnasında bildirdiği bilgilerinin doğru olduğunu ve bilgilerin eksik
ve/veya yanlış olması halinde meydana gelen zararlardan sorumlu olacağını kabul eder.
Başvurucunun, başvuru esnasında paylaştığı bilgiler saklanacak olup, yasalar gereği zorunluluk
bulunmadıkça saklanacaktır.
5.2. Başvurucu, başvuru esnasında paylaştığı bilgiler ve fotoğrafları Organizatör ile kendi rızası
ile paylaştığını kabul eder. Organizatör, paylaşılan fotoğrafları dilediği zaman dilediği programda
kullanabilecek ve bu fotoğrafların kullanıldığı durumda başvurucu Organizatörden hiçbir şekilde
hak ve talepte bulunmayacağını önceden beyan ve taahhüt eder. Başvurucu, bu bilgi ve
fotoğrafların üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmediğini, aksi bir durumun meydana gelmesi ve
Organizatörün ihlaller dolayısıyla maddi yaptırıma maruz kalması halinde başvurucu zararı
karşılayacağını beyan ve taahhüt eder.
5.3. Başvurucu, başvuru sayfası üzerinden yaptığı başvuru ve ödeme ile doğrudan yarışmacı
olmaya hak kazanmadığını, yapılan başvuruların değerlendirmeye alınacağını ve ilk etapta
yarışmacıları belirleme yetkisinin yalnızca Organizatör yetkililerine ait olduğunu bildiğini beyan
ve kabul eder.
MADDE 6 - GENEL HÜKÜMLER:
6.1. Başvurucu sözleşme konusu malın/ürünün/hizmetin temel nitelikleri, fiyatı ve ödeme şekline
ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi
verdiğini kabul ve beyan eder.
6.2. 6 (altı) maddeden ibaret olan bu sözleşme başvuru işleminin yapıldığı tarihte, başvurucu
tarafından elektronik ortamda onaylanarak akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Başvurucu, başvuru
ile https://www.missturkey.com.tr/basvurusartlari.html sayfasındaki katılım koşullarını
sağladığını ve sayfada yer alan şartları ve işbu taahhütnamenin tüm maddelerini kabul ettiğini
beyan ve taahhüt eder.